Motywacja

„Zaufanie jest najwyższą formą motywowania ludzi”, czyli jak powierzać innym odpowiedzialność za pracę w 5 krokach

By on 17 października 2021

Właśnie skończyłam czytać książkę „7 nawyków skutecznego działania” Stephena R. Coveya. Książka jest niesamowita i zawiera masę cennych wskazówek oraz przykładów nawyków, których wdrażanie w życie pozwala pracować skuteczniej. Z całego serca polecam lekturę wszystkim osobom, które pragną zwiększyć swoją efektywność. W cytacie „Zaufanie jest najwyższą formą motywowania ludzi” poruszyło mnie nie tylko określenie zaufania jednym z wyznaczników budowania relacji z innymi ludźmi, ale także – czynnikiem ich motywacji.

Fundamenty zaufania

Uważam, że na zaufanie należy pracować swoim postępowaniem, czynami oraz słowami. Budowanie
zaufania wymaga jednak czasu i cierpliwości. Wiem, że na początku jest to pracochłonne, ale jeśli
uda nam się stworzyć dobrą relację z drugą osobą, to poświęcony czas będzie dobrze
zainwestowanym czasem. Dzięki zaufaniu możemy osiągnąć więcej – otrzymywać wsparcie innych
osób oraz budować skuteczniejszy sposób powierzania zadań oparty na samoświadomości,
wyobraźni, sumieniu i wolnej woli. Gdy już zbudujemy zaufanie, będziemy mogli powierzać
odpowiedzialność innym osobom, co pozwoli osiągać pożądane rezultaty. Zbudowane zaufanie daje
ludziom prawo wyboru metod i czyni ich odpowiedzialnymi za efekty powierzonej pracy.

Powierzanie odpowiedzialności

Już na samym początku musimy dojść do obopólnego porozumienia oraz zobowiązania się
wykonania powierzonego zadania. Zarówno my, jak i druga osoba, powinniśmy zgodnie podążać
według 5 kroków opisanych poniżej, aby praca oraz jej efekty prowadziły do pełnego zaufania.

1.POŻĄDANE REZULTATY

Precyzyjnie określ, a następnie powiedz drugiej osobie, co chciałabyś osiągnąć i jaki ma być
rezultat wykonanej pracy. Nie sposób, w jaki powinien daną czynność wykonać. Daj sobie i jej trochę czasu, po czym poproś, by powtórzyła i opisała to, co właśnie jej przekazałaś.
Dzięki temu zyskasz pewność, czy dobrze się zrozumieliście. Ponadto niech druga osoba
zadeklaruje, do kiedy wykona daną pracę.

2.WYTYCZNE

Określ istotne aspekty, według których dana osoba ma działać. Nie nakreślaj metod pracy,
ale podkreśl istotne ograniczenia. Co chciałabyś, a czego byś nie chciała, aby było zrobione.
Powiedz jak, a nie w jaki sposób ma zostać coś zrobione. Daj drugiej osobie swobodę
działania oraz powierz odpowiedzialność za rezultat jej pracy. Pozwól działać na podstawie
wytycznych, które jej przekazałaś.

3. ZASOBY

Wyznacz konkretne zasoby ludzkie, finansowe, techniczne oraz organizacyjne, z jakich dana
osoba może korzystać.

4. ROZLICZENIE Z PRACY

Wyznacz standardy, według których ocenisz wykonaną pracę. Określ także czas, w jakim
przekażesz tej osobie, czy efekt końcowy Cię satysfakcjonuje.

5.KONSEKWENCJE

Poinformuj o pozytywnych i negatywnych konsekwencjach, jakie będą miały miejsce po
ocenie jej pracy. Na przykład: kwestia wynagrodzenia finansowego. Jeśli druga osoba nie
wywiąże się z pracy – nie otrzyma zapłaty.

Samokontrola

Gdy powierzymy komuś wykonanie zadania, to od niego będzie zależało w jaki sposób je zrealizuje.
Dzięki temu będziemy w stanie budować zaufanie. Wiąże się to z tym, że osoba ta będzie miała
samokontrolę nad tym, jakie wykorzysta metody pracy, a zarazem będzie miała świadomość
pożądanych rezultatów, wytycznych, zasobów oraz tego, w jaki sposób będzie rozliczana i jakie
poniesie konsekwencje.

Skuteczne zarządzanie zaufaniem i relacją

Zdobycie tej umiejętności wymaga czasu oraz konieczności treningu i rozwoju. Zaufanie będzie
wzrastać wraz z tworzeniem relacji z innymi oraz powierzaniem im zadań. Zlecając komuś pracę do
wykonania, w oparciu o zaufanie, pozwalamy mu być samemu sobie szefem. Szefem, który będzie
pracował zgodnie ze swoim sumieniem, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem
konkretnego celu. Pozwoli to tej osobie wyzwolić energię i inwencję twórczą oraz wzbudzić
motywację, aby zrealizować dane zadanie według wcześniej ustalonych zasad.

Continue Reading