Rozwój

“Jako lider mam obowiązek zapewnić (im) ludziom możliwość rozwoju.” – Marcin Kokoszka – kącik książki Anny Bielawskiej

By on 6 marca 2022

Bardzo lubię czytać historię ludzi, którzy osiągali sukces od przysłowiowego zera, ludziom, którym
udało się pokonać kryzys i wyjść na prostą. Taką właśnie historią podzielił się główny bohater książki
„Coaching wart milion” Pan Marcin Kokoszka wraz z doświadczeniem Pani Kamili Rowińskiej. Dążył
on do spektakularnych sukcesów, niestety bez początkowej wiedzy wpadł w tarapaty i w wieku 23 lat
miał milion długu. W tej książce dzieli się swoją drogą i przeciwnościami oraz w jaki sposób udało mu
się wyjść z tej sytuacji.

Lekcja 1 – „… dzięki determinacji można pokonać nieprzyjemne uczucia i stać się w tym naprawdę
dobrym.”

Czasem mamy w swoim życiu uczucie, że coś co wykonujemy jest za trudne, zbyt męczące lub jest
zwyczajnie nie do przejścia. Wówczas znajdujemy w sobie siłę by spróbować raz jeszcze. Raz jeszcze
wykonać daną pracę. Czasami idziemy do niej z własnej woli, czasami z przymusu. Bo znaleźliśmy się
pod ścianą. Owszem tak się zdarza, ale jestem przekonana, że może być to okresem przejściowym i
nie zawsze musimy się w nim znajdować. Ważne jest, aby się nieustanie uczyć, pogłębiać swoją
wiedzę. Myślę, że ta determinacja budzi w nas zdolność do podjęcia właściwego działania i wyjścia z
trudnej dla nas sytuacji.

Lekcja 2 – „Bardzo ważne jest zdobywanie wiedzy i doświadczenia”

Wiem, że jako lider jestem zobowiązana do tego, aby dawać przykład i nieustannie się rozwijać. Co
dodatkowo u mnie jest pasją więc nie mam z tym najmniejszego problemu. Ludzie, którzy mnie
obserwują patrzą na mnie, na to co robię, czego nie robię, działam czy nie działam. Uważam, że tylko
swoim przykładem na poszerzanie swoich kompetencji, uczestniczenie w szkoleniach czy też
doświadczaniu, jestem w stanie więcej dać innym. Czuję się odpowiedzialna za poszerzanie
świadomości osób i pokazywanie im na swoim przykładzie, czerpiąc z mojego własnego
doświadczenia. Uczę się poprzez działanie.

Lekcja 3 – „Jako lider mam obowiązek zapewnić im (ludziom) możliwość rozwoju.”

To jedno z mocniejszych zdań jakie poruszyło mnie w tej książce. Wiem, że jestem nie tylko
odpowiedzialna za swój osobisty rozwój, ale także za rozwój ludzi, którzy przychodzą do mnie na
konsultacje czy w przyszłości, gdy będę budowała swój zespół. Dzięki tej książce uświadomiłam
sobie, że pragnę być dobrym liderem i zapewniać ludziom z mojego zespołu odpowiednie szkolenia
by mogli przy mnie wzrastać. I moja firma również mogła wzrastać poprzez lepszą obsługę klienta,
sprzedaż czy budowanie relacji.

Lekcja 4 – „Starałem się być maksymalnie efektywny.”

Bardzo zaimponowała mi postawa Pana Marcina. Wykorzystywał swój czas produktywnie i
maksymalnie. Gdy miał umówione spotkanie, a dana osoba nie przychodziła odpisywał na emaile a
także zawsze miał ze sobą książkę, by móc pogłębić swoją wiedzę. Nie był na początku dobry w
zarządzaniu sobą w czasie, co się zmieniło po szkoleniu Kamili Rowińskiej, ale mocno zaimponowała
mi jego determinacja.

Lekcja 5 – „W biznesie, jeśli chcemy być skuteczni, trzeba mieć krótką pamięć w stosunku do
porażek, a długą do lekcji, jakie można z nich wyciągnąć.” – Kamila Rowińska

Jestem w trakcie uczenia się w jaki sposób prowadzi się biznes. Jestem osobą wrażliwą, ale po
analizie tego fragmentu wiem, że nie warto rozpamiętywać czy rozdrapywać tego co się wydarzyło. Tą samą zasadę stosuję w swoim życiu, przeszłość już była, ale mam tylko wpływ na moją przyszłość.
I myślę, że przeniosę to na swój biznes. Będę się koncentrowała na celach i wynikach mojej firmy.
Owszem mam świadomość, że będą pojawiały się trudności, ale wiem, że działając, więcej zyskam.
Będę wyciągała wnioski i będę szła na przód. Nie będę robiła biznesu po trupach do celu, ale
nieudane współpracę będę kończyła i będę szukała ludzi godnych zaufania.

Lekcja 6 – „Sprzedajesz wtedy, gdy rozwiązujesz problemy swoim klientom lub pomagasz im spełnić
marzenia.” – Kamila Rowińska

W punkt! Ja właśnie pragnę wspierać kobiety w sytuacji kryzysowej i przemocowej. Pragnę pomagać
rozwiązywać ich problemy, ale także pomagać im zbudować wewnętrzną siłę by mogły wyjść z tego
kryzysu. Także teraz pomagam w realizacji ich marzeń i celów.

Lekcja 7- „Pracować w tzw. Wysokiej stawce godzinowej.”

Temat bliski memu sercu, bo pomagam kobietom lepiej planować i zarządzać sobą w czasie. Ale tu
przytoczę całe zdanie: „Kluczową umiejętnością jest więc ustalanie priorytetów działań swoich i
zespołowych, delegowanie zadań w sposób, który pozwoli na ich kontrolę, wspieranie swojej
produktywności oraz pilnowanie tego, aby pracować w tzw. wysokiej stawce godzinowej.” Tutaj
także przypomnę, że możesz pobrać darmowego ebooka, w którym znajdziesz 6 wskazówek jak
zarządzać sobą w czasie.

Podsumowując…

Uważam, że drogę, którą Pan Marcin przeszedł i pokazał na swoim przykładzie, że nie ma tak
beznadziejnej sytuacji bez wyjścia – czytaj milion złotych długu w wieku 23 lat. Swoją pracą,
determinacją i zaangażowaniem stał się dla mnie inspiracją, że nie możliwe nie istnieje. A także dał
cenne lekcje odnośnie prowadzenia biznesu w przyszłości. Polecam każdemu tę książkę.

Continue Reading

Rozwój

Samoświadomość – jak być świadomą samej siebie

By on 11 lipca 2021

Samoświadomość to świadomość samego siebie. Zdawanie
sobie sprawy z własnego charakteru, motywów, przekonań
oraz doświadczanych uczuć i pragnień. Odkrycie tego w sobie
może pomóc nam w miejscu pracy i w życiu prywatnym. Dzięki
temu jesteśmy w stanie ocenić i zrozumieć nasz rozwój
osobisty, na przykład zyskać świadomość tego, jaki wpływ
wywierają na nas inni ludzie, czy nauczyć się wchodzenia z
nimi w interakcje.

Rozwój samoświadomości

Rozwijanie samoświadomości i zrozumienie własnej psychiki są procesami, będącymi częścią naszego
rozwoju osobistego i zawodowego. Samoświadomość może być stosowana w naszym życiu
zawodowym, aby pomóc nam na przykład:

 • lepiej zrozumieć emocje – własne i współpracowników,
 • poprawić umiejętności komunikacyjne – interakcje z innymi osobami w miejscu pracy,
 • skuteczniej rozwiązywać konflikty,
 • poprawić umiejętności przywódcze i nasze ogólne wyniki operacyjne,
 • zacząć odczuwać satysfakcję z pracy – poprzez skupienie się na rolach i zadaniach, które naprawdę motywują nas w drodze do rozwoju kariery.

Nasze działania

W miarę dorastania, wiele naszych działań, mocnych stron czy odpowiedzi, które uzyskujemy w
swoim życiu, opieramy na rzeczach, których nauczyliśmy się sami i na tych, które usłyszeliśmy od
innych. Na przykład, nasze początkowe wybory edukacyjne i zawodowe mogą być podyktowane tym,
czym zajmują się członkowie naszej rodziny. Jednak decyzje te mogą nie odpowiadać naszemu
charakterowi, prawdziwym pragnieniom czy przekonaniom. Aby odkryć więcej opcji i poznać inne
możliwości, musimy rozwinąć samoświadomość.

Testy oraz techniki samoświadomości

Istnieje wiele testów i technik, które pomagają nam lepiej siebie identyfikować i rozumieć.
Uwzględniając nasz charakter, cechy, motywacje, uczucia i inne aspekty, pozwalają uzyskać dostęp
do tych informacji o sobie, które często są ukryte lub nieodkryte. Techniki, które mogą pomóc nam
dowiedzieć się, jak ujawniać, rozpoznawać, oceniać i rozumieć nasze mocne strony oraz cechy, które
czynią nas wyjątkowymi, obejmują na przykład:

 • testy psychometryczne,
 • narzędzia do zarządzania,
 • narzędzia coachingowe,
 • narzędzia do autorefleksji.

Samoświadomość – testy psychometryczne

Dostępnych jest wiele testów psychometrycznych i łatwo znaleźć je w Internecie. Mają one na celu
pokazanie, na przykład, czyjejś osobowości, zdolności umysłowych, mocnych stron, słabości czy
preferencji. Często są używane przez pracodawców lub potencjalnych pracodawców. Stanowią jedną
z metod sprawdzania i doboru odpowiedniego połączenia naturalnych umiejętności i atutów, które
powinien mieć kandydat na dane stanowisko. Testy psychometryczne mogą być zatem
wykorzystywane jako narzędzie w rekrutacji, ale są przydatne również w rozwoju samoświadomości.
Pomagają zdemaskować nasze ukryte cechy i nawyki oraz skupić się na naturalnych zdolnościach i
preferencjach.

Samoświadomość – test Myersa-Briggsa (MBTI)

Jednym z dobrze znanych testów jest wskaźnik typu Myersa-Briggsa (MBTI), który wykorzystuje
teorię typów psychologicznych opisaną przez Carla Junga. W Internecie dostępnych jest sporo
darmowych wersji, tym bardziej więc warto wykonać ten test. Odpowiedzi na pytania nie są łatwe do
przewidzenia, a po ukończeniu testu uzyskujemy szczegółowy opis odsłaniający naszą osobowość.
Nasz typ osobowości jest omawiany z uwzględnieniem m.in. naszych mocnych i słabych stron oraz
preferencji dotyczących pracy i uczenia się.
Wykonanie testu psychometrycznego pomaga nam zauważyć, że w udanym zespole zawiera się
wiele różnych typów osobowości. Widzimy, że potrzebna jest równowaga atrybutów i że żaden typ
osobowości nie może rozwijać się samodzielnie w skutecznej organizacji.
Innym znanym testem jest test niejawnego skojarzenia (IAT). Mierzy nieświadome postrzeganie ludzi
i ich skojarzenia. Uniwersytet Harvarda w USA udostępnia szereg bezpłatnych testów online, których
zadaniem jest analiza naszych nieświadomych uprzedzeń.

Narzędzia do zarządzania w rozwoju samoświadomości

Wiele narzędzi, których używamy w zarządzaniu, może być przydatnych w rozwijaniu
samoświadomości, np.:

 • formalne bądź nieformalne opinie innych ludzi,
 • metoda oceny 360 stopni – jest to formalny przegląd, który uwzględnia uwagi kadry kierowniczej wyższego szczebla, klientów i współpracowników,
 • działania edukacyjne i rozwojowe – np. praca w ramach wolontariatu, udział w sesjach doradczych lub mentorskich; dowiadując się, jak postrzegają nas inni, w sposób profesjonalny i kontrolowany możemy dowiedzieć się więcej o sobie i o wpływie, jaki wywieramy na innych ludzi.

Samoświadomość – narzędzia coachingowe

W rozwoju samoświadomości pomagają także niektóre narzędzia coachingowe. Jedno z nich – model
Johari Window – zostało stworzone w 1955 roku przez amerykańskich psychologów – Ingham i Luft.
Zaprojektowane w celu wykorzystania podczas pracy nad samoświadomością, rozwojem osobistym i
zrozumieniem relacji. W skrócie, jest to badanie informacji o samym sobie, poprzez uprzednie
wpisanie ich do odpowiedniego „okienka okna”. Wprowadzanie tych szczegółów może być
ujawniające samo w sobie. Możemy jednak pracować nad zmianą rozmiarów okienek, które będą
stanowiły punkt skupienia na dalszej analizie i planowaniu rozwoju osobistego.

Narzędzia do autorefleksji

Autorefleksja jest często stosowana jako narzędzie zarządzania lub coachingu, a proces silnie
koncentruje się na samoświadomości. Użytecznym narzędziem może okazać się, na przykład,
prowadzenie dziennika. Regularne zapisywanie naszych myśli, doświadczeń i uczuć może pomóc nam
zrozumieć siebie i dowiedzieć się o sobie więcej. Zwłaszcza, gdy przeglądamy wpisy w późniejszym
terminie.


Słuchanie naszego wewnętrznego głosu może ujawnić rzeczy, o których być może wcześniej nie
zdawaliśmy sobie sprawy. Spisanie niektórych myśli, które przechodzą przez nasz umysł, może być
ujawniające. Następnie, w trakcie przeglądania ich raz w tygodniu, mogą one zostać samoistnie
dodane do naszej samoświadomości.


Praktykowanie uważności pomaga nam być świadomym tego, co dzieje się w naszym umyśle, a także
skupić się na chwili i pozwolić odejść niepotrzebnym myślom. Istnieje wiele zasobów online, również
bezpłatnych, które pomagają nam zrozumieć własne decyzje i działania. Dzięki temu zyskujemy
świadomość, w jaki sposób funkcjonuje nasz umysł, i możemy trenować go, aby poprawić
koncentrację i umiejętność zarządzania stresem.

Continue Reading

Rozwój

Coaching a Mentoring – jakie są różnice?

By on 13 grudnia 2020

Jakiś czas temu zaczęłam pracować z coachem. Na początku myliły mi się pojęcia, mieszałam cechy
pracy coacha i osoby mentorującej. Postanowiłam napisać o tym artykuł, aby było Ci łatwiej
zrozumieć, jakie są różnice. Ja przy wyborze coacha sugerowałam się tym, czy nadajemy na
podobnych falach, obserwowałam też, jakie ma osiągnięcia i od czego zaczynał swoją przygodę.
Inspirują mnie historie osób, które sięgają po swoje i spełniają marzenia krok po kroku. W pracy z
coachem i mentorem najważniejsza jest chemia. Jeśli ją poczujesz, osoba ta poprowadzi Cię i będzie
wspierać do wymarzonych celach.

Czym jest mentoring?

Termin mentoring pochodzi od greckiego mitu, w którym Odyseusz powierza edukację swojego syna
swojemu przyjacielowi Mentorowi.
W miejscu pracy mentoring opisuje sytuację, w której bardziej doświadczeni koledzy wspierają
rozwój młodszego lub niedoświadczonego personelu. Chodzi o dzielenie się swoją wiedzą i lepsze
zrozumienie obowiązków lub miejsca pracy. Działania mentorskie mają zarówno cele organizacyjne,
jak i indywidualne. Mentoring ma zastosowanie w kilku różnych kontekstach, np. mentoring
sytuacyjny, kiedy Ty potrzebujesz pomocy na konkretnej płaszczyźnie.
Mentoring możemy podzielić na formalny, bądź nieformalny. Różnicą jest to, że nieformalny
pielęgnowany jest w czasie, a formalny posiada określony początek i koniec.

Cechy mentoringu

Jakie zatem cechy mentoringu można wyróżnić?
•Jest to zasadniczo wspierająca forma rozwoju.
• Koncentruje się na pomaganiu indywidualnemu w zarządzaniu karierą i doskonaleniu swoich
umiejętności.
• Kwestie osobiste można omawiać bardziej produktywnie, w przeciwieństwie do coachingu, gdzie
nacisk kładzie się zwykle na wydajność w pracy.

Co to jest coaching?

Coaching polega na prowadzeniu celowej rozmowy, skoncentrowaniu się na jednym lub kilku
wyzwaniach lub wynikach, stymulowanych przez wnikliwe i sondujące pytania – a nie poprzez
bezpośrednie oferowanie odpowiedzi i rozwiązań.
Definicje coachingu:
•jest zasadniczo formą rozwoju nieobjętą dyrektywą;
•koncentruje się na poprawie wydajności i rozwijaniu umiejętności poszczególnych osób;
•kwestie osobiste mogą być omawiane, ale nacisk kładzie się na wydajność w pracy;
•działania coachingowe mają zarówno cele organizacyjne, jak i indywidualne;
•dostarcza ludziom informacji zwrotnych zarówno na temat ich mocnych, jak i słabych stron;
•zazwyczaj coaching jest krótkotrwały.

Podobieństwa w coachingu i mentoringu

W rzeczywistości istnieje wiele cech, które przenikają się w coachingu i mentoringu, do tego stopnia,
że „coaching” jest podejściem często podejmowanym w ramach mentoringu.
Coaching i mentoring mogą koncentrować się na poszerzaniu umiejętności i zachowań, pomagają też
w podejmowaniu decyzji. Coach nie podpowiada i nie mówi wprost o danych rozwiązaniach, tylko
zadaje odpowiednie pytania, aby osoba coachowana mogła sama znaleźć rozwiązanie. Metor mówi
zaś wprost o potencjalnych działaniach i krokach, jakie dana osoba powinna poczynić, aby osiągnąć
swoje cele. Oboje pomagają w wyznaczaniu wartości i wspierają, by ludzie byli bardziej wydajni i
konsekwentni w swoim dążeniu do celu.
Coaching ma wiele zastosowań – najbardziej oczywiste skupiają się na tym, by przyspieszyć i
zwiększyć wydajność, ukierunkowany jest na rozwój potencjału drzemiącego w danej osobie.
Coaching pomaga również rozwiązać złożone problemy i wspierać w osobistej transformacji danej
osoby. Praca coacha ułatwia wdrożenie przyswojonych treści i wspiera w rozwoju przyszłego lidera.

3 najważniejsze różnice pomiędzy coachingiem a mentoringiem

Pierwszą, zauważalną różnicą między coachingiem a mentoringiem jest fakt, że coaching oferuje
pewne rady, ale nie daje gotowego rozwiązania. Osoba poniekąd sama szuka rozwiązań, coach daje
jedynie pewne wskazówki poprzez zadawanie odpowiednich pytań. Nie daje pewnego rozwiązania,
chce, aby osoba sama doświadczyła i odnalazła odpowiedzi w sobie. Mentoring pomaga zaś w
osiągnięciu swoich marzeń i wyznaczonych celów w nieco inny sposób. Daje wyraźne wskazówki i
metody działania – w jaki sposób dana osoba powinna działać. Pomaga też sprawdzić postęp
rozwoju.

Środowisko coachingowe i mentorskie

Głównym celem coachingu jest poprawa wydajności lub osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
wydajności w pracy. Aby to osiągnąć coach i mentor będzie Cię wspierał i pomagał na koncentracji
celu oraz motywacji. Trener będzie wspierał Cię także w tworzeniu możliwości, aby pomóc trenerowi
osiągnąć swój potencjał. Trener będzie stosować umiejętności wspomagające i instruktażowe,
jednocześnie rozwijając coaching. Umiejętności instruktażowe wydają się być bardziej dyrektywami,
coach zadaje pytania i nie daje gotowych rozwiązań. Pomaga w znalezieniu odpowiedzi w nas
samych.
W rzeczywistości wielu coachów działa w obszarze hybrydowym – łącząc podejście ułatwiające lub
umożliwiające z niektórymi elementami nauczania lub doradztwa w zakresie dyrektywy. Jednak w
coachingu, trener powinien dążyć do działania głównie w trybie ułatwień, przesłuchania.

Coach nie doradza, odpowiedzi są w Tobie

Kiedy coach przeprowadza z Tobą sesję, potrafi dobrze zadawać pytania dotyczące celów. Potrafi on
przeprowadzić tę rozmowę tak, abyś to Ty potrafiła skupić się na tym, co dotyczy tak naprawdę tego
pytania. Coach pomaga wejść do swojej świadomości, co prowadzi Cię do poszukiwania w umyśle
konkretnych materiałów, które są istotne dla odpowiedzi na pytanie. Nawet, jeśli nie masz
odpowiedzi, mózg skoncentruje się na tej kwestii i zacznie zauważać rzeczy, które są istotne w
odpowiedzi na pytanie.
Zasada ta jest podobna do tego, co dzieje się w momencie, gdy trzeba np. dokonać zakupu. Na
przykład, jeśli kuchenka mikrofalowa zepsuje się i zdecydujesz, że potrzebujesz nowej, pojawia się od
razu pytanie w głowie: gdzie i jak mogę dostać nową? Patrzysz na reklamy, witryny i strony ze sprzętem AGD. Nagle zaczynasz je dostrzegać. Jeśli jednak nie potrzebowałabyś kuchenki, pewnie
wcale nie zwróciłabyś na nie uwagi.

„SURE” ramy coachingu lub mentoringu (AH Raymondson, 2008)

Ustawianie kontekstu

W tym miejscu ustala się temat do zbadania lub dyskusji. Cel do pracy teoretycznie jest formułowany
na początku, choć nie jest rzadkością, że „prawdziwy cel” pojawia się później w sesji, gdy cała
sytuacja jest badana. W takim przypadku rozpoczyna się iteracyjny proces, aby przedefiniować cel.

Zrozumienie sytuacji

Tutaj można zadawać pytania i robić sondowanie, aby dotrzeć poniżej powierzchni problemu.
Poniżej znajdziesz przykłady pytań, które pomogą w zrozumieniu sytuacji.
– Co chciałabyś osiągnąć podczas tej sesji?
– Na czym chciałabyś skupić swoją uwagę?
– Na jaki temat chciałabyś porozmawiać?
– Jakie masz blokady przed osiągnieciem tego celu?
– Jaki jest Twój cel?

Rozwiązywanie problemów

W tym miejscu trener lub mentor zbada sytuację głębiej, aby przepracować opcje rozwiązania
problemu, a następnie rozważy implikacje każdej opcji. Ostatecznie trener musi ocenić, co jest
najlepszym rozwiązaniem. Ważne jest, aby oprzeć się pokusie zapewnienia rozwiązań, ponieważ
powinny one pochodzić od klienta. Jednym z głównych założeń w coachingu i mentoringu jest to, że
ludzie mają więcej możliwości rozwiązywania własnych problemów, niż myślą, że mają, i wiedzą
więcej, niż myślą, że robią!

Ustanawianie działań

Na tym etapie ustawia się identyfikację działań niezbędnych do osiągnięcia celu wraz z
ustanowieniem niezbędnego zaangażowania i motywacji do jego osiągnięcia.

Monitorowanie rozwoju w pracy i życiu osobistym

Kompilacja indywidualnych planów rozwoju nie jest oczywiście celem samym w sobie. Produkt
końcowy to udane wdrożenie rozwoju jednostki w miejscu pracy. Personal Developing Plan (PDP)
jest „żywym” dokumentem wspierającym trwający proces, który wymaga monitorowania i
przeglądu. Regularny i planowany przegląd postępów w realizacji uzgodnionych celów w ramach PDP
pomaga utrzymać tempo w kierunku terminowego zakończenia każdej działalności rozwojowej. Ja
sama mam taki plan i on pomaga mi w utrzymaniu steru. Zarówno w pracy, jak i w swoich osobistych
marzeniach w życiu prywatnym.
Wdrożenie takiego Planu Rozwoju będzie trafne, jeśli będziesz miała jasno określone oczekiwania,
podejmiesz odpowiednie kroki i będziesz miała świadomość, jakie materiały i zasoby będą Ci
potrzebne, by się rozwijać.


Monitorowanie postępów może być prostą kwestią spotkania z pracownikiem, ale także ze samą
sobą w celu omówienia i zmiany planu, ale poziom odpowiedzialności, jakiej oczekujesz od samej
siebie, musi być jasno określony.
W przypadku poprawy wydajności, znacznych zasobów lub, gdy wyniki planu rozwoju mają kluczowe
znaczenie dla Ciebie, bądź biznesu, w którym pracujesz, możesz zdecydować się odgrywać bardziej
aktywną rolę w monitorowaniu postępów.
Metody monitorowania postępu obejmują:
•spotkania okresowe w celu sprawdzenia postępów;
•wymaganie pisemnej aktualizacji od osoby fizycznej w miarę wypełniania każdego celu lub
wymaganie od osoby regularnej aktualizacji PDP;
•uzyskanie informacji zwrotnej od organizatora szkoleń i rozwoju.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że rozjaśniłam Ci różnice dotyczące coachingu i mentoringu. Wiem, że jest to ważne,
bo niestety większość z nas na początku mylnie łączy oba pojęcia i nie widzi różnicy. Myślę, że na
początku i w trakcie działań, gdy się zgubimy, warto mieć kogoś, kto nas poprowadzi i pomoże nam
zobaczyć czasami to, czego my nie potrafimy zobaczyć. A czy Ty masz swojego coacha lub mentora?

Continue Reading