Relacje

Jak budować relacje z innymi?

4 lipca 2021
Budowanie relacji

Budowanie relacji z samą sobą jest jedną z najważniejszych w
życiu. Jednak jesteśmy istotami społecznymi. Ważne jest więc
także tworzenie więzi z innymi ludźmi. Swoje pierwsze relacje
budujemy z rodziną. Następnie, idąc do szkoły, przynależymy
do danej klasy, a w dorosłości – do różnych grup: w pracy,
klubach sportowych czy innych miejscach. Mamy w sobie
pragnienie, by dołączyć do jakiejś społeczności – tworzyć
większą całość. Budować relacje z innymi.

Wspólnie tworzymy coś więcej

W budowaniu więzi z innymi ludźmi piękne jest to, że każdy z nas ma inne talenty i
predyspozycje. Jednak przy niektórych osobach możemy piąć się w górę, inne zaś mogą
ściągać nas w dół. Warto więc zastanowić się z kim i w jaki sposób wchodzisz w relacje.
Warto, abyś najpierw zadbała o solidne fundamenty – ukształtowanie silnego poczucia
własnej wartości. Aby inne osoby, z którymi będziesz budowała relacje, nie przekraczały
Twoich granic – fizycznych, emocjonalnych czy seksualnych.

Stawianie zdrowych granic

Uważam, że jeśli ktoś przekracza Twoje granice i czujesz się przez to zraniona, powinnaś
powiedzieć mu o tym wprost. Wiem, że nauka asertywności może sprawiać trudności,
jednak warto byłoby wypracować rozwiązanie dla obu stron. I ważne jest, abyś
komunikowała, że ktoś przekracza Twoje granice i nie czujesz się z tym dobrze. Działa to
także w drugą stronę – poszanowanie granic innych osób.

Komunikacja w relacjach z innymi

W każdej relacji ważna jest także wzajemna komunikacja. Rozmawianie o swoich odczuciach
i potrzebach. Czasami w rozmowie z moim mężem czy innymi osobami proszę, aby
powtórzyły to, co ode mnie usłyszały, by upewnić się, czy dobrze zrozumiały mój przekaz.
Nieraz zdarza się, że odbierzemy czyjąś wypowiedź w niewłaściwy sposób i dochodzi
wówczas do konfliktów. Ważne jest, aby podczas rozmowy słuchać także potrzeb tej drugiej
osoby. Tego, co ma nam do powiedzenia. Budujemy wówczas więź w oparciu o wzajemną
akceptację i zrozumienie.

Relacje z innymi a nieporozumienia

Strasznie nie cierpię sytuacji, kiedy dana osoba nie mówi bezpośrednio, o co jej chodzi.
Później przez jedno nieporozumienie mogą narodzić się większe konflikty – zupełnie
bezsensowne. Żadna z nas nie ma „czytnika myśli”, aby wiedzieć, co drugiej osobie chodzi po
głowie. Uważam, że w budowaniu relacji z innymi należy mówić wprost o swoich potrzebach
i oczekiwaniach. Ja, na przykład, mówię mojemu mężowi otwarcie, czego od niego oczekuję.
I nie mam w tym intencji, aby go zranić.

„Nie oceniaj książki po okładce”

Ważne jest także, aby wyzbyć się przekonań, które przylgnęły do nas, względem drugiej
osoby. Może zdarzyć się, że ocenimy kogoś przez pryzmat naszych wcześniejszych
doświadczeń. Zamkniemy się na tę osobę, choć w rzeczywistości mogłaby okazać się bardzo
wartościowa i pomocna. Budując relację, warto więc najpierw dobrze kogoś poznać – takim,
jakim jest naprawdę. I dopiero wtedy podjąć decyzję, czy chcemy utrzymywać taką relację
czy nie.

Równa wartość obu stron relacji

Niezwykle inspirujące są dla mnie słowa Betty Eadie: „Jesteśmy nawzajem za siebie
odpowiedzialni. Zbiorowo. Świat jest naszym wspólnym dążeniem. Możemy powiedzieć,
że jest jak ogromne puzzle, i każdy z nas jest jego bardzo ważną i niepowtarzalną cząstką.
Razem możemy się połączyć i zrodzić potężną przemianę w świecie”. To właśnie jest
najważniejsze w tworzeniu więzi – jesteśmy MY, a nie tylko JA. Czy to w relacji małżeńskiej,
czy biznesowej, ważne, aby jej fundamentami były wzajemna troska i zaufanie. Tworząc coś
wspólnie, np. projekt, możemy nadać temu znacznie większą wartość, niż działając w
pojedynkę.

Relacje z innymi kluczem do szczęścia

Każdy z nas potrzebuje drugiej osoby. Pragnie mieć kogoś, komu może się zwierzyć, z kim
porozmawiać o swoich bolączkach, a także cieszyć się wspólnie sukcesami. I powinno działać
to w dwie strony – polegać zarówno na braniu, jak i dawaniu. Budowanie relacji z innymi
daje nam również uczucie przynależności do społeczeństwa. Każda z nas potrzebuje silnych i
trwałych więzi z innymi ludźmi. Pogłębianie relacji z przyjaciółmi oraz nowymi osobami
pomoże Ci w byciu szczęśliwą.

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *